İNKLÜZİV İNKİŞAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI (PDF-Elektron format)

İNKLÜZİV İNKİŞAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI (PDF-Elektron format)

İNKLÜZİV İNKİŞAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI (PDF-Elektron format)

0 reviews Write a review
  • 17.00 M (~ $10.00 )

İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları. (PDF)

Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Təhsil», 2018, 216 səh.

Dövlətin hərtərəfli inkişafını və bütün ölkə vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsini təmin edən inklüziv inkişaf müasir dövlət idarəçiliyinin başlıca prioritetlərindəndir. Dünya ölkələrinin inklü ziv inkişaf göstəricilərinin 2018‐ci ildə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən aparılan müqayisəli təhlilindən aydın olur ki, bu sahədə uğurlar, əsasən, dövlət idarəçiliyində innovativ texnologiyaların istifadəsi ilə bağlıdır. Ölkənin inklüziv inkişafı üçün mövcud iqtisadi potensialdan ən yüksək istifadə səmərəliliyini təmin edən Azərbaycan Respublikasının uğurlu örnəyi buna sübutdur. Bu tendensiyanın gələcəkdə də qorunması davamlı inklüzivinkişafın monitorinqi, planlaşdırılması və idarə edilməsi sahəsində bilik və bacarıqların formalaşdırılması və daim təkmilləşdirilməsini tələb edir. Hazırkı dərslik bu hədəfə nail olunmasına xidmət edir və dünyada analoqu yoxdur. Dərslik dövlətin inkişaf proseslərinin idarə edilməsi sahəsində qərar qəbul edənlər, humanitar və texniki ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr, həmçinin davamlı inklüziv inkişaf sahəsində ixtisasını artıran mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good